Skötsel

                                                           Till förstasidan

 
De grundläggande behoven bör alltid tillfredställas när man håller ankor.
Foder
Foder av god kvalité. Även om ankor själva finner en hel del själva vid utevistelse på sommaren, bör kraftfoder finnas tillgängligt. T ex. Lantmännens "Allfoder" för fjäderfä. Övrig sädeskross är också vanliga tillskott.
Själva utfodringen upplevs av många uppfödare som problematisk, då ankors "bordsskick" kan tyckas grisig. Ankors näbbar är utformade att sortera och sila fram mat i vatten. Ankors behandling av torrfoder och vatten resulterar i stänk och ett nerblött matställe.
Då man utfodrar ankor inomhus bör golvet helst vara i två etage. Ett lägre för utfodring och ett lite högre för torr bädd att ligga på.
Höjdskillnaden får givetvis inte vara högre än fåglarna tar sig upp på den högre och torrare.

Mördarsniglar
Många påståenden om ankornas förträffliga, då speciellt Myskankors, aptit på mördarsniglar har förekommit de senaste tiden. Många uppfödare hävdar med bestämdhet att aptiten på dessa stora sniglar är mycket individuell. Vissa individer äter andra inte, vare sig man är en Myskanka eller inte.

Vatten
Vatten tillhör ankas naturliga element och man bör bemöda sig om att tillfredställa ankornas behov av vatten. Har man inte en damm eller dylikt i sin närhet bör man se till att de har stora vattenkar för ankorna att doppa huvudet i. Vid parningstider underlättar man mycket för ankorna om de har "sim-möjligheter"

Skydd
Ankorna skall ha tillgång till en skyddad "bostad". Ankhuset skall vara dragfritt, ventilerad, torr och skyddad från rovdjur. Förutsättningarna att klara många minusgrader på vintern är stora om underlaget i ankhuset hålls torrt. (Undvik dock dåligt hö som underlag.)
Många ankor tar gärna en vinterpromenad i snön, se dock till att de har en torr plats att lägga sig på.


Sällskap
Ha aldrig en ensam anka. De trivs bäst i par eller grupper om en drake (hane) och två  till tre ankor (honor). Flera drakar i samma grupp kräver då mist dubbla antalet ankor.

Sjukdomar
Ankor kan som alla fåglar drabbas av en mängd sjukdomar. Isolera omgående den sjuka individen för att hindra eventuell spridning.
Finns ingen veterinär tillgänglig att diagnostisera sjukdomen kan det vara befogat att ta bort den sjuka individen.

Frågor om fjäderfäsjukdomar besvaras även per telefon
(018-67 40 00)

Information om sjukdomar

Jordbruksverkets riktlinjer för ankor

Skydda mot fågelinfluensa

Jord & Skogsbruksministeriets skötselanvisningar: (fi)
http://www.palvelu.fi/evi/files/55_519_382.pdf