Anka

Ankans ägg ruvas i 28 dagar i ruvare. Hon värper 42 veckor per år under två år. Sedan tas hon ur produktion.
Under ett år får hon cirka 200 ägg.

Bra flockstorlek är cirka 300-400 ankor. Är det fler ökar risken för att kannibalism skall uppstå.
Ankan slaktas vid knappt 2 månaders ålder och väger då cirka 3,8 kilo. Slaktsvinn utgör cirka 30 procent.
 Foderförbrukningen är cirka 12 kilo under hela uppfödningen.  

 

Fodret är vegetabiliskt. Sammansättningen är ungefär likadan som kycklingarnas men med lägre proteinhalt.

Den totala slakten uppgick år 2005 enligt Livsmedelsverkets statistik till drygt 87 000 djur med en medelvikt
 på ca 2,3 kg. Sveriges totala uppfödning av anka skedde till 99 procent hos medlemmar i Svensk Fågel. Rasen
 som används är oftast Pekinganka.