Att kläcka ankägg

Ruvande ankor
Har du lyckan att ha ruvande ankor sköter ankan allt arbete själv. Låt den ruvade ankan ha lugn och ro under hela ruvningen. Ge vatten och foder en liten bit från redet, vilket ger henne möjlighet att tömma tarmen, som annars kan bli ett problem för henne. Ankan är själv mycket sparsam med att äta under ruvningen. Ankan kan innan äggläggningen behöva tillskott av snäckskal för att inte riskera att äggens skall blir för tunna och porösa.
Finns fler ankor i anslutning till den ruvande ankan bör hon ha ett skyddat
rede. Till skillnad från höns placeras reden max 10 cm över golv
.

Insamling för kläckning i maskin
Vill du ha full kontroll på din avel bör du separera de olika ank-raserna minst 3 veckor innan du börjar samla in äggen. De ägg du sparar från dina ankor behöver också en viss "skötsel" Äggen bör förvaras svalt, kylskåp är ok. 
De bör också vändas ca 1 gång om dagen. De kan sparas upp till 3 veckor utan att förlora sin "kläckbarhet". I vissa fall även längre. Om äggen är väldigt
smutsiga bör de tvättas med stor försiktighet. Det skyddande vaxskiktet bör
i möjligaste mån vara kvar.

Beställer du ägg från någon annan uppfödare via Posten, tänk då på följande:
Låt äggen vila ett dygn innan du lägger dem i kläckaren. Det är gulans upphängningsanordning ("Snoddarna") som kan behöva stabiliseras efter en skakig transport.

Starta ruvning/kläckning
Märk alla ägg med t ex ett kryss. Lägg in äggen i den redan uppvärmda och temperaturinställda kläckaren.  Temp ca 103 grader Fahrenheit (ca 39,5 C) i en maskin utan fläkt. Ett par grader lägre om du har fläkt. se ruvschema....
I moderna helautomatiska maskiner vänds äggen efter egen inställning, från 1 gång i timmen till min 2 gånger per dygn. I manuella maskiner får du vända för hand minst morron & kväll. Här får du nytta av att du har märkt äggen, vilket underlättar kontrollen att alla är vända. Fuktigheten i maskinen bör ligga lite högre än hos hönsfåglar, minst 50 - 60% bör man försöka uppnå. I sluten tiden bör man öka fuktigheten ytterligare. Många "duschar" sina ägg med blomspruta några gånger om dygnet och ännu oftare mot slutet. Se till att ha vatten i behållaren under hela tiden. Lägg en svamp eller tegelsten i vattnet. Låt ev. "tygvekar" klättra upp på väggen från vattenkaret om du får svårt att hålla högre fuktighet. Från ruvningens början till kläckning kan variera från 25 dagar till 28 dagar. Myskank-ägg ytterligare några dagar.

Tänk även på att produktionen av koldioxid ökar med tiden. Ha god tillgång
på syre, genom att se till att "vetilationshålen" är öppna och fria från fjun.

De nykläckta ällingarna
Redan ett par dagar före kläckningen kan pip höras från de okläckta ällingarna. Tiden för att ta sig ur äggen varierar stort mellan individerna. från första hålet i ägget kan det ta upp till 2 dagar. Många uppfödare menar att man bör hjälpa ällingar som inte kommer ut efter så lång tid. Man kan bara säga att ibland fungerar det ibland inte.
Ällingarna böra vara kvar i kläckaren till de är helt torra. Därefter flyttas de till  en plats (stor låda/box) med värmelampa. De bör ha minst 33 C förta veckan.
28 C andra veckan, 21 C tredje veckan och minst 16 C fjärde veckan.
Lättast är att observera när kycklingarna själva reglerar värmen, genom att lägga sig på rätt avstånd från värmekällan. Har de bildat en ring under lampan så har de tillräckligt med värme. De kommer senare att helt rata lampan när fjäderskruden tilltagit.

Prägling  läs mer.....

  Exempel på helautomatiska äggkläckare som säljs av
Lantbutiken.se,  Ruvmax, Högberga AB eller Nordpost

         

  

Till förstasidan

 

 

 


 

 

 

 

 

 
Ank-rede

Svensk Blå (Mor o dotter) ruvar tillsammans

Gammal traditionell äggkläckare.
Ofta byggd av ett gammalt kylskåp eller annat.
På bilden: 4st 15 w glödlampor, termostat, ugnsgaller, vattenbalja, termometer och hygrometer.
Äggen markeras med tex. ett kryss och vänds ett halvt varv morron och kväll för hand.

Hemmabyggd halvautomatisk äggkläckare.
Den övre äggbacken består av galler med underliggande gummiklädda metallstavar. Äggen vänds genom att man skruvar metallstavarna.
Den undre backen är ledade "trätråg" som vänds
som vänds manuellt. Kläckaren har värmeslinga och fläkt.En annan typ av manuell kläckare, för "hemmabyggare."